Przejdź do treści

Przyczyny

Według naukowców badających między innymi traumę relacyjną, Złożony PTSD rozwija się, gdy traumatyczne wydarzenia/doświadczenia:

są powtarzalne, przedłużające się lub kumulacyjne.

Są najczęściej interpersonalne, obejmują bezpośrednie krzywdzenie, wykorzystywanie i maltretowanie, w tym zaniedbanie/porzucenie/antypatię ze strony głównych opiekunów lub innych odpowiedzialnych dorosłych, którzy pojawiają się w niestabilnych rozwojowo momentach życia ofiary. Zwłaszcza we wczesnym dzieciństwie lub okresie dojrzewania, ale mogą również wystąpić w późniejszym życiu i w warunkach wrażliwości związanych z niepełnosprawnością, bezsilnością, zależnością, ułomnością itp.

W naszej społeczności koncentrujemy się na traumie relacyjnej, głównie typowej przemocy w dzieciństwie (emocjonalnej, fizycznej, seksualnej) i zaniedbaniu.