Przejdź do treści

Leczenie

Wierzę, że trauma jest nie tylko uleczalna, ale że proces gojenia może być katalizatorem głębokiego przebudzenia”.

— Peter A. Levine

Metody leczenia

Istnieje wiele podejść opartych na dowodach stosowanych w leczeniu złożonego zespołu stresu pourazowego, jak opisano poniżej. Niektóre z bardziej powszechnych podejść obejmują:

  • terapię relacyjną;
  • terapię poznawczo-behawioralną (CBT);
  • terapię odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych (EMDR);
  • terapię systemami rodzinnymi;
  • doświadczenie somatyczne;

Terapia przedłużonej ekspozycji

Biorąc pod uwagę trudności osób, które ocalały, próbując zrozumieć, nie mówiąc już o wyborze (i opłaceniu) skutecznego podejścia do leczenia, bardzo potrzebne są lepsze informacje i wskazówki od specjalistów zajmujących się urazami. Osoby, które przeżyły traumę relacyjną czekają na określenie i rozpowszechnienie skutecznych, opartych na dowodach strategii leczenia CPTSD.

Etapy leczenia

Ocena, stabilizacja i rozwój umiejętności dbania i ochrony siebie – może to obejmować: identyfikację innych zaburzeń/kwestii, takich jak uzależnienie od substancji, edukacja o przyczynach i skutkach traumy, rozwój umiejętności takich jak ustalanie zdrowych granic i radzenie sobie z retrospekcjami, wstydem lub samokrytyką oraz leki na objawy fizyczne i/lub emocjonalne.

Przetwarzanie traumy – ten etap polega na wydobyciu traumy na powierzchnię i przepracowaniu jej poznawczo (jak cierpiący postrzega lub myśli o traumie) i afektywnym (jak cierpiący radzi sobie emocjonalnie z traumą), z naciskiem na umiejętności w zakresie opieki i samoobrony, których cierpiący może teraz używać do radzenia sobie z bólem, smutkiem, lękiem przed porzuceniem i gniewem.

Integracja traumy i przystosowanie się do nowego poczucia siebie – nacisk na tym etapie kładziony jest na otwartym uznaniu traumy i umożliwieniu jej zmieszania się z poczuciem tego, kim się jest oraz na uczeniu się, jak czuć się bardziej komfortowo z tym, co ta integracja może wnieść do naszego życia (np. większa intymność z innymi, radość, zwiększona energia, umiejętność zdrowszego radzenia sobie z bólem i stresem).