Przejdź do treści

Regulamin forum

To Forum ma na celu zapewnienie wiarygodnych informacji na temat Złożonego Zespołu Stresu Pourazowego (CPTSD) wynikającego z przebytej traumy. Wzrost świadomości, przyczynianie się do działań zapobiegawczych oraz wspólne zabieganie o leczenie i wsparcie po przebytej traumie jest naszym głównym założeniem.

Forum ma na celu pomoc osobom z CPTSD w dzieleniu się doświadczeniami z innymi członkami grupy i wydostaniu się z izolacji, w dawaniu oraz otrzymywaniu wsparcia, w zwiększeniu wiedzy na temat CPTSD i procesu powrotu do zdrowia i w nauce od siebie nawzajem z zachowaniem pełnego szacunku dla drugiego człowieka.

Jeśli jesteś nową osobą na naszym Forum, bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz o napisanie postu w sekcji “Witamy na Traumatycznie.pl” z informacją, jak nabyłeś CPTSD, jaka jest Twoja aktualna sytuacja oraz co robisz lub co masz nadzieję zrobić w odniesieniu do powrotu do zdrowia. Zalecamy używanie nazwy Użytkownika zamiast swojego prawdziwego imienia. Unikaj także podawania osobistych informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji Twojej tożsamości (np. miejsca zamieszkania czy innych wrażliwych danych).

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiającej użytkowanie internetowego Forum dyskusyjnego i komentowanie materiałów opublikowanych na stronie www.traumatycznie.pl.
 • Usługa polega na umożliwieniu publikowania (rozpowszechniania) za pośrednictwem Forum autorskich pomysłów, opinii, komentarzy, pytań, informacji i innych danych, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 • Dostęp do Forum, możliwość przeglądania wpisów oraz zamieszczania własnych komentarzy mają wszyscy Użytkownicy sieci Internet odwiedzający Portal i jest on bezpłatny.
 • Traumatycznie.pl zastrzega sobie prawo moderowania Forum oraz redagowania treści komentarzy i wpisów.
 • Użytkownik jest uprawniony do zaprzestania korzystania z Forum w każdym momencie, co nie pozbawia Traumatycznie.pl prawa do korzystania z wypowiedzi, treści, danych dostarczonych i rozpowszechnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum.
 • Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Forum zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 • Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wszelkich treści o charakterze bezprawnym.
 • Traumatycznie.pl nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych na Forum.
 • Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec Traumatycznie.pl i osób trzecich za zamieszczenie na Forum wypowiedzi naruszających przepisy prawa lub zasady wynikające z Regulaminu.
 1. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz ze zobowiązaniem się tegoż Użytkownika do przestrzegania Regulaminu w całości.
 1. Traumatycznie.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.

§ 2 Zastrzeżenie

 1. Autorzy i Użytkownicy tego Forum nie są profesjonalistami z zakresu medycyny czy zdrowia psychicznego i nie mają na celu zastępowania profesjonalnej terapii lub pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. 

§ 3 Warunki korzystania

 1. Dołączając do Forum zgadzasz się przestrzegać zasad Użytkowników Traumatycznie.pl i dajesz administratorowi strony zgodę na przechowywanie, edycję oraz usuwanie swoich postów, jeżeli naruszają te zasady.
 2. Forum podlega moderacji. Użytkownicy proszeni są jednak o zgłaszanie postów, które naruszają zasady użytkowania. Ma to na celu zachowanie tej przestrzeni bezpieczną, pełną szacunku i skupioną na procesie zdrowienia. Zgłoszenia są poufne i tożsamość Użytkownika dokonującego go nie zostanie ujawniona. W sprawie zgłaszanych postów podejmowane będą odpowiednie działania przez Administratora Forum, który w takiej sytuacji może post edytować lub usunąć, o czym zostanie poinformowany autor postu.
 3. W przypadku, gdy post narusza zasady Forum, jego autor może otrzymać ostrzeżenie. Jeśli Użytkownik nie zmieni swojego zachowania podczas dodawania kolejnych postów, zostanie zablokowany.
 4. Jeśli post rażąco naruszy normy lub będzie utworzony przez spamerów lub trolli nie zostanie wystosowane żadne ostrzeżenie i użytkownik zostanie natychmiast zablokowany.
 5. Dyskusja na temat decyzji administracyjnych lub moderatorskich nie jest dozwolona na Forum i posty o takiej tematyce będą natychmiast usuwane. W przypadku jakichkolwiek uwag czy sugestii prosimy o kontakt na adres email: info@traumatycznie.pl

§ 4 Posty, które będą edytowane lub usuwane

Na forum skupiamy się na procesie zdrowienia i podkreślamy rozważną i pełną szacunku dyskusję. Zgodnie z powyższym, edytowane i usuwane będą posty:

 • bezsensowne, żądające czegoś, podburzające, obraźliwe, agresywne, brutalne, podejrzewane o trolling lub manipulujące i szukające uwagi (grające na emocjach Użytkowników w celu uzyskania reakcji – nie ma to związku z sięganiem po pomoc i wsparciem;
 • nawołujące do krzywdzeniu innych (w tym nawołujące do dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie, kolor skóry, religię lub orientację seksualną), zawierające język poniżający innych;
 • nieodróżniające krytyki od hejtu (można napisać “X zachowuje się jak dupek i bardzo mnie wkurza”, ale nie “X to dupek i mam ochotę go uderzyć”);
 • mówiące Użytkownikom forum, co powinni lub czego nie powinni robić;
 • zachęcające do kupna produktów lub usług, wliczając w to płatne poradnictwo lub terapię;
 • wyraźnie seksualne;
 • zawierające religijne nawiązania w jakimkolwiek innym kontekście, niż własnych przekonań (np. mówienie “Bóg cię kocha” lub “niech będzie pochwalony” nie jest akceptowane, ponieważ źródłem traumy wielu ocalonych jest religia);
 • polityczne z wyjątkiem tego, jak wpływają na PTSD;
 • dublujące się.

Użytkownicy mogą edytować lub usuwać własne posty. Powodem, dla którego pozwalamy na to jest wrażliwość Użytkowników Forum na wypowiadanie się o swoich uczuciach, traumie i nadużyciach, przez jakie przeszli. Możliwość modyfikacji lub usuwania postów zapewnia poczucie bezpieczeństwa i kontroli. Prosimy jednak o wzięcie pod uwagę tego, że nadmierne używanie tych funkcji, np. usuwanie wszystkich swoich postów, kiedy Użytkownik opuszcza Forum, może powodować dziury w wątkach lub zakłócić ich ciąg i znaczenie.

§ 5 Posty na temat samobójstwa, samookaleczenia lub przemocy

 1. Dla bezpieczeństwa wszystkich Użytkowników Forum posty mówiące o chęci popełnienia samobójstwa lub dokonania samookaleczenia nie są dozwolone. Posty na którykolwiek z powyższych tematów mogą być jedynie bardzo ogólne w swojej naturze i jakiekolwiek inne obrazowe treści będą edytowane lub usuwane. Posty na temat aktualnej chęci lub zamiarze popełnienia samobójstwa będą usuwane, a Użytkownik zostanie poproszony, by skontaktować się ze swoim lekarzem lub terapeutą, lokalnym szpitalem lub izbą przyjęć.
 • Posty dotyczące chęci sprawienia komuś krzywdy w czasie teraźniejszym lub przyszłym nie są dozwolone i będą edytowane lub usuwane bezzwłocznie. Zrozumiałym jest, że wielu z nas posiada w sobie pokłady gniewu, które musimy wyrazić lecz mówienie o krzywdzeniu innych lub innego rodzaju przemocy utrwalają właśnie te rzeczy, nad pozbyciem się których pracujemy na Forum. Prosimy Użytkowników o zgłaszanie jakichkolwiek postów bądź prywatnych wiadomości o takiej naturze.

§ 6 Przewodnik po stylu pisania

Większość z nas przychodzi tu szukając zrozumienia u innych, którzy mają podobne doświadczenia. Wielkim przeżyciem może być przeczytanie słów poparcia od innego Użytkownika, który przeczytał Twój post. Jeżeli chcesz, by Twoje posty były czytane i by inni na nie reagowali, mamy kilka pomocnych wskazówek:

 • używaj zwykłej czcionki i nie używaj koloru, różnych wielkości, pogrubień itd., ponieważ może być to ciężkie do przeczytania;
 • zwracaj uwagę na gramatykę i format. Pisz całymi zdaniami, używaj interpunkcji, sprawdzaj pisownię. Poprawnie posługuj się językiem. Pamiętaj, że język służy do komunikowania się, poprawny język pozwoli nam się zrozumieć.
 • staraj się pisać krótkie posty. Jeśli Twoje posty mają tendencję do zajmowania miejsca ponad wielkość ekranu komputera, to część czytających może tylko “rzucić okiem” na treść lub pominąć ją i przeczytać tylko zakończenie. Ponadto, regularnie dodawane dłuższe posty zalewają tablicę i dominują, przez co cichsi Użytkownicy mogą czuć brak możliwości zaistnienia; 
 • nie pisz postów mających 20-50 linijek bez żadnych przerw. Wiele osób uważa to za bardzo trudne do czytania i zignorują oni Twój post. Używaj akapitów, by złamać tekst. Możesz zrobić to także przy użyciu dwukrotnego entera, by stworzyć dodatkową przestrzeń między akapitami. Moderatorzy mogą edytować posty, które nie zawierają akapitów, by uczynić je bardziej czytelnymi;
 • NIE PISZ POSTÓW UŻYWAJĄC CAPS LOCKA. WIELU CZYTELNIKÓW UWAŻA BLOKI TEKSTOWE NAPISANE WIELKIMI LITERAMI ZA TRUDNE DO PRZECZYTANIA, A NIEKTÓRZY INTERPRETUJĄ JE JAKO KRZYK. W stosownych przypadkach moderatorzy mogą edytować format tekstu w poście, by uczynić je łatwiejszymi do czytania dla Użytkowników.

Ofensywny, żądający lub niewłaściwy język – w tym słowa, które są: reaktywne, prowokacyjne, podburzające lub nienawistne oraz domagające się czegoś od innych są niedopuszczalne. Większość, o ile nie wszyscy Użytkownicy Forum byli obrażani poprzez język w ten lub inny sposób i z tego powodu wymagamy, by posty były pisane w pełny szacunku i taktowny sposób. 

Przeklinanie – Dla wielu Użytkowników przeklinanie to czynnik wyzwalający negatywne reakcje, więc nie jest ono dozwolone na Traumatycznie.pl w jakiejkolwiek formie. Będziemy takie wpisy edytować lub usuwać, a twórcę postu poinformujemy poprzez wiadomość prywatną, że taki język jest nieakceptowalny. Rozumiemy przy tym, że ktoś czasem ma potrzebę rozładowania emocji, prosimy jednak o powstrzymanie się od tego ze względu na specyfikę Forum.

Zbyt obrazowe/szczegółowe posty – Użytkownicy Forum to ocaleni z nadal trwającej traumy i emocjonalnego, fizycznego lub seksualnego znęcania się. W związku z tym szczegółowe/obrazowe relacje z traumy lub znęcania się mogą wywołać bolesne wspomnienia i emocje u innych Użytkowników. Proszę, bądźcie świadomi tego i powstrzymajcie się przed obrazowymi opisami Waszej traumy. 

§ 7 Prywatność

 1. Ochrona prywatności naszych Użytkowników jest dla nas szczególnie ważna ze względu na potrzebę poczucia bezpieczeństwa i wspólnoty. Absolutna prywatność nie może być zagwarantowana, ale zrobimy tyle, ile jest możliwe, by chronić Użytkowników. Obejmuje to zachęcanie Was do ochrony własnej prywatności i prywatności innych Użytkowników. 
 • Od Użytkowników oczekiwane jest poszanowanie dla cudzej prywatności i brak prób pozyskania osobistych informacji poprzez posty na Forum lub wiadomości prywatne.
 • Zalecamy nieużywanie swojego prawdziwego imienia i ostrożne rozważenie dodania jakiejkolwiek informacji, takiej jak adres email, awatar lub zdjęcie, które pozwoliłoby innym na rozpoznanie Ciebie lub Twojej rodziny i znajomych. Dołączyć do strony może ktokolwiek, wliczając w to osoby, które popełniły, bądź były zamieszane w Twoją krzywdę.

§ 8 Informacje i relacje poza Forum

Zalecamy ostrożność w pisaniu prywatnych wiadomościach lub emailach i ujawnianie informacji osobom niegodnym zaufania. Zachęcamy do budowania relacji na Forum, ale pamiętajcie, że w Internecie ludzie nie zawsze są tymi, za których się podają.

Nie masz obowiązku odpowiadać na żadne otrzymane wiadomości prywatne, ani ujawniać nikomu żadnych prywatnych informacji. Jeśli otrzymasz pierwszą wiadomość, która wyda Ci się nieodpowiednia – zgłoś to, a moderatorzy omówią to z jej nadawcą. Zachęcamy Użytkowników do powolnego i ostrożnego zawierania znajomości poza Forum. Jeżeli coś wzbudzi Twój niepokój lub relacja przekształci się w coś negatywnego, natychmiast zakończ znajomość.

W zakresie prywatności i poufności jasnym musi być, że Użytkownicy posiadający osobiste informacje na temat innych Użytkowników, które pozyskali poza Forum, nie powinni ich nikomu ujawniać. Jest to uznawane za poważne naruszenie prywatności. Jakakolwiek informacja tego typu, zostanie zmodyfikowana bądź usunięta, a Użytkownik dostanie ostrzeżenie lub zostanie usunięty. Prosimy, szanujcie prywatność innych, tak jak wymagacie, by oni szanowali Waszą, żebyśmy utrzymali Forum jako bezpieczną przystań, w której każdy może skupić się na powrocie do zdrowia.

§ 9 Przejmowanie wątków

Posty powinny być ukierunkowane na temat zapoczątkowany przez twórcę wątku. Zapraszamy do proponowania nowych pomysłów i tematów poprzez rozpoczynanie oddzielnego wątku. Rozmowy w wątku często będą ewoluowały i rozwijały się – to zdrowy proces mogący umożliwić Użytkownikom głębsze zrozumienie omawianego tematu, jednakże, kiedy ktoś odpisuje na poważny wątek niepowiązanym z nim postem, zostanie to uznane za “przejęcie wątku”. Nie przejmujcie wątków innych.

§ 10 Zalewanie Forum

“Zalewanie” nawiązuje do tworzenia nadmiaru postów na forum. Zachęcamy Użytkowników do postowania i odnajdywania swojego głosu podczas odzyskiwania zdrowia (biorąc pod uwagę, że tak wiele z nas zostało uciszone przez naszych oprawców). Z drugiej strony wszyscy musimy być świadomi, że zdominowanie Forum może zniechęcać innych Użytkowników do własnego głosu. Z tego powodu namawiamy Użytkowników do utrzymania dziennej liczby postów na rozsądnym poziomie oraz do praktyki dbania o siebie również z dala od komputera.

§ 11 Odpowiadanie innym

Mądrze dobieraj słowa. Mów do innych tak, jak chciałbyś, by oni odzywali się do Ciebie i wyrażaj opinie w pełen szacunku, konstruktywny sposób. Zachęcamy Użytkowników do uznawania i akceptacji różnorodności jako części procesu nauki i leczenia oraz zrozumienia, że mogą natrafić na opinie zwrotne, z którymi się nie zgadzają. Nie ma nic złego w różnicy poglądów tak długo, jak obie strony zachowują do siebie szacunek. Posty nie będące próbą rozwiązania konfliktu w zdrowy, pozytywny sposób będą edytowane lub usuwane. 

Prosimy, miejcie na względzie innych i nie oceniajcie sposobu, w jaki żyją. Jeśli Twój post będzie niemiły lub osądzający, trudniej będzie innym odpowiedzieć w obawie przed otrzymaniem podobnych reakcji. Posty uznane za osądzające, obraźliwe lub nietolerancyjne będą edytowane bądź usuwane przez moderatora, a twórca postu dostanie ostrzeżenie lub zostanie zablokowany, jeżeli nie skoryguje swojego zachowania.

§ 12 Radzenie sobie z gniewem

Gniew i frustracja mogą być czasami spodziewane, szczególnie w pierwszych stadiach powrotu do zdrowia. Jednak skierowane wobec innych Użytkowników mogą spowodować osiągnięcie celu odwrotnego od zamierzonego. Spory będą się niekiedy zdarzać, ale musisz zachować szacunek i powstrzymać się przed atakami personalnymi. Posty, które w niewłaściwy sposób wyrażają gniew będą edytowane bądź usuwane, a twórca postu dostanie ostrzeżenie lub zostanie zablokowany, jeżeli nie skoryguje swojego zachowania.

§ 13 Dawanie rad

Choć zachęcamy Użytkowników do wspierania się w procesie powrotu do zdrowia, ważnym jest aby pamiętać, że wszyscy jesteśmy tutaj, aby przede wszystkim pracować nad własnym powrotem do zdrowia. Wiele osób z PTSD było uczonych zajmowania się innymi i częścią procesu leczenia będzie przeciwstawianie się pokusie robienia tego tutaj. 

Możesz swobodnie dzielić się swoimi sposobami na radzenie sobie z różnymi sytuacjami i sugerować rozwiązania (tak długo, jak są to sugestie) – to cel tego forum – lecz nie formułuj oświadczeń takich jak “powinieneś” bazujących na Twoich przemyśleniach. Sytuacja drugiej osoby może bardzo różnić się od Twojej. Ludzie często muszą dojść do własnych wniosków w swoim czasie. Wszyscy pochodzimy z różnych stadiów, sytuacji i środowisk. 

§ 14 Prowokacje, skłócanie, zaognianie sytuacji

Pisanie prowokujących oświadczeń w wątku lub skłócanie ze sobą Użytkowników, bądź zaognianie wrażliwych wątków nie jest dozwolone i takie posty będą edytowane lub usuwane, Użytkownik zostanie ostrzeżony, a jeśli zachowanie utrzyma się, może zostać zablokowany.

§ 15 Jeśli jesteś w kryzysie

Nie jesteśmy specjalistami od zdrowia psychicznego, jesteśmy tylko w sytuacji podobnej do Twojej. W związku z tym nie jesteśmy w stanie doradzać nikomu w sytuacji samobójczej lub w groźnej dla zdrowia i życia depresji. Jeżeli jesteś w kryzysowej sytuacji albo jesteś ofiarą przemocy domowej, nie czekaj. Zasięgnij pomocy u specjalistów lub odpowiednich służb.

§ 16 Różnorodność

Jesteśmy różnorodną społecznością, składającą się z wielu ras, religii, systemów wartości i przekonań. Czasami osoby o określonej religii lub przekonaniach politycznych zakładają, że każdy podziela ich zdanie i wyznaje te same wartości. Choć możesz czuć się swobodnie w wyrażaniu tego, co dla Ciebie ważne i to, w jaki sposób Twoje przekonania wpływają na Twoją sytuację, nie możesz narzucać swoich wartości nikomu innemu. Posty takiej natury będą edytowane lub usuwane. Podobnie jak posty poniżające lub obrażające wierzenia innych Użytkowników Forum lub grup ludzi kwalifikują się do edycji lub usunięcia. Na Forum kładziemy nacisk na szacunek i branie pod uwagę innych osób.

§ 17 Nagabywanie i promocja produktów lub usług

Niedozwolony na Forum jest bezpośredni marketing produktów, usług, stron, blogów i książek lub wydarzeń dla firm, organizacji (w tym organizacji charytatywnych), oraz osób fizycznych. Podobne praktyki kwalifikują się do natychmiastowego usunięcia i skutkować będą utratą przez Użytkownika możliwości pisania kolejnych postów.

§ 18 Klauzula informacyjna dot. Przetwarzania danych osobowych przez Traumatycznie.pl

Administratorem danych osobowych jest Traumatycznie.pl

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email info@traumatycznie.pl

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

 • celem przetwarzania danych osobowych jest prawidłowe zarządzanie Forum Traumatycznie.pl, w szczególności w trakcie rejestracji na Forum, kiedy niezbędne jest podanie przez Użytkownika adresu email;
 • podanie danych osobowych w kierowanej do Administratora korespondencji jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań przez Administratora, w zakresie niezbędnym do załatwienia sprawy i wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze;
 • podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie w zależności od charakteru sprawy zgoda na prowadzenie korespondencji, realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywanie przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • jednocześnie informujemy, że strony w domenie https://www.traumatycznie.pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Skorzystanie przez Panią/Pana z odnośnika będącego adresem e-mail oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłaną tą drogą korespondencję.

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe z uwagi na wyjątkową problematykę Forum mogą być udostępniane i przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa po uprzedniej decyzji sądu.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że na zasadach przewidzianych w RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.