Przejdź do treści

Witaj na stronie traumatycznie.pl

Ten serwis poświęcony jest wsparciu dla osób, które w wyniku przemocy bezpośredniej lub pośredniej doświadczyły traumatycznych przeżyć. Cierpią na złożony zespół stresu pourazowego, który został spowodowany traumatycznymi relacjami w dzieciństwie jak i w dorosłym życiu – wykorzystywaniem seksualnym, przemocą fizyczną, psychiczną lub zaniedbaniem.
Projekt Traumatycznie został stworzony przez Ulę Chwedziak (vel Ulowa) w celu wsparcia, psychoedukacji i podnoszenia świadomości publicznej dotyczącej ogromnego problemu dysfunkcji i przemocy – doświadczania traumy związanej z relacjami. Naszą misją jest wspieranie osób, które doświadczyły przemocy, psychoedukacja i propagowanie metod leczenia oraz darmowej terapii.
Celem forum jest umożliwienie ofiarom przemocy dzielenie się swoimi doświadczeniem, wzajemnym wsparciem w zdrowieniu, w odzyskaniu swojego życia – zachowując aspekt anonimowości, ponieważ, często osoby które przeszły w swoim życiu traumę żyją w poczuciu wstydu i winy i są powtórnie wiktymizowane.