Przejdź do treści

Kryzys

Jeśli przeżywasz kryzys i rozważasz samobójstwo/samookaleczenie lub doznajesz w tym momencie przemocy – nie czekaj. Możesz udać się do lokalnej izby przyjęć lub skontaktować się z jedną z następujących organizacji:

Telefony zaufania,

pomoc psychologiczna 📞

116 123

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych:

w kryzysie emocjonalnym, dla potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących pomocy w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych. Poradnia Telefoniczna udziela pomocy psychologicznej osobom oświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu.

116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Masz problem i szukasz osoby, do której możesz się z nim zwrócić? Czujesz się samotny, potrzebujesz wsparcia i rozmowy z życzliwą osobą? Zadzwoń lub napisz wiadomość.

800 12 12 12 

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka to bezpłatna, działająca całodobowo telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży.

Psycholodzy, pedagodzy, prawnicy udzielają niezbędnego wsparcia wszystkim dzwoniącym dzieciom. Pod numer interwencyjny osoby dorosłe mogą zgłaszać problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich.

22 668-70-00 

Niebieska Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Jeśli jesteś świadkiem lub doświadczasz przemocy fizycznej, psychicznej lub innej w rodzinie, szkole, pracy lub Twoim otoczeniu, możesz anonimowo uzyskać informację, gdzie szukać pomocy, jak rozwiązać problem, porozmawiać ze specjalistą – psychologiem lub prawnikiem.

Strony internetowe 🌐

Pokrzywdzeni.gov.pl

Na stronie znajdują się informacje o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem, utworzonych w Polsce Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, „Informator dla pokrzywdzonego” oraz baza danych o instytucjach i organizacjach pozarządowych udzielających ofiarom przestępstw wsparcia psychologicznego i informacji prawnej.

stopdepresji.pl

Coraz więcej osób choruje na depresję – sprawdź czy nie masz objawów. Depresja to choroba, którą leczy się farmakologicznie, zalecana też jest psychoterapia. Często depresja powoduje niechęć do leczenia, wynika to z jej objawów: bezsilności i utraty wiary w możliwość poprawy. Nieleczona depresja zabiera nam siły do normalnego funkcjonowania, powoduje myśli samobójcze.

feminoteka.pl

interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej